Ο Ανδρέας Εμπειρίκος για τον σκοπό της ζωής

2023-01-27

«Σκοπός της ζωής μας είναι η αγάπη...
Σκοπός της ζωής μας είναι το σεσημασμένον δέρας της υπάρξεώς μας.»

(«Τριαντάφυλλα στο παράθυρο», Υψικάμινιος 1935)


Οι περισσότεροι άνθρωποι πλέουν στην ζωή χωρίς να έχουν προσδιορίσει τον σκοπό της ζωής τους. Σαν πλοία χωρίς πηδάλιο που πηγαίνουν κάπου, αλλά όχι στην προσωπική τους Ιθάκη, στη δική τους πατρίδα. 

Ο Ανδρέας Εμπειρίκος κάνει την πένα του φάρο και φωτίζει το δρόμο, στη σκοτεινιά της ανθρώπινης αντίληψης, δείχνοντάς μας την έκταση που μπορεί να λάβει ο βίος του ανθρώπου. 

Ένας βίος που είναι τοποθετημένος ανάμεσα...
στους δυό πόλους του κρεβατιού του Προκρούστη...
Ανάμεσα... στην αγάπη... και στο σεσημασμένο δέρας...
Ανάμεσα,,, στην ύψωση... και στην χαμέρπεια...

Τι ομιλούν όμως στην καρδιά μας οι λέξεις του ποιητή;

Στάσου για μια στιγμή και συλλογίσου ορμώμενος από τους στίχους...

  • Ποιος είναι ο σκοπός της δικής σου ζωής;
  • Τι είναι η αγάπη για εσένα;
  • Ο σκοπός της ζωής σου εμπεριέχει με κάποιον τρόπο την αγάπη;
  • Ποιο πιστεύεις πως είναι το σεσημασμένο δέρας της ανθρώπινης υπάρξεως;
  • Ποιο είναι το σεσημασμένο δέρας της δικής σου ύπαρξης; 
  • Τι σκοπεύεις να κάνεις για αυτό;
  • Είναι ο βίος σου μία πορεία προς το σκοπό της ζωής σου;

Ας περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο διπλής κατεύθυνσης και ας εργαστούμε
προς την
κάθαρση του δέρατος που πνίγει την ύπαρξή μας

Ας περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο διπλής κατεύθυνσης και ας εργαστούμε
προς την ύψωσή μας στην αγάπη.Υψικάμινος - Τριαντάφυλλα στο παράθυρο

Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια.

Υπάρχουν απειράκις ωραιότερα πράγματα και απ' αυτήν την αγαλματώδη παρουσία του περασμένου έπους.

Σκοπός της ζωής μας είναι η αγάπη.

Σκοπός της ζωής μας είναι η ατελεύτητη μάζα μας.

Σκοπός της ζωής μας είναι η λυσιτελής παραδοχή της ζωής μας και της καθεμιάς ευχής εν παντί τόπω εις πάσαν στιγμήν εις κάθε ένθερμον αναμόχλευσιν των υπαρχόντων.

Σκοπός της ζωής μας είναι το σεσημασμένον δέρας της υπάρξεώς μας.