Ρέων Νους - Δωρεάν διαλογισμός

2024-06-28

Είναι ουτοπικό να ελπίζει κανείς σε ένα νου άδειο από σκέψεις.

Αντίθετα, ο στόχος είναι να μπορεί ο νους να είναι ρέων, σαν ένας ποταμός, στον οποίο οι σκέψεις θα κυλούν χωρίς να προσκολλώνται σε κανένα σημείο του

Μέσα από τον παρόν διαλογισμό σταδιακά θα εκπαιδεύσεις την εστίαση και την προσοχή σου να αξιολογούν σε ποιες σκέψεις είναι ωφέλιμο να σταθούν και σε ποιες όχι.

Με τον τρόπο αυτό, σιγά –σιγά, ο νους θα αρχίσει να μοιάζει με ένα ποτάμι, στο οποίο διέρχονται σκέψεις, κυλούν και παρέρχονται. Και εφόσον υπάρχει ουσιαστικός λόγος, εκείνες που είναι χρήσιμες θα αποκτούν θέση στην επεξεργασία, την εστίαση, τον συλλογισμό και την λήψη αποφάσεων.

Είναι πολλοί οι λόγοι που μας κάνουν να εστιάζουμε σε κάθε σκέψη. Είναι όμως και πολλοί οι λόγοι για να μην εστιάζουμε σε κάθε σκέψη.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των σκέψεων που περνούν από το μυαλό μας κατά την διάρκεια της ημέρας, είναι σκέψεις που δεν αξίζουν της προσοχής μας, μιας και δεν εξυπηρετούν και δεν άγουν την πορεία μας προς κατευθύνσεις ασφάλειας, διαχείρισης, λύσεων, λήψης αποφάσεων, ενδοσκοποίησεων ή ανάπτυξης της προσωπικής μας φιλοσοφικής θεώρησης.

Ο στόχος δεν είναι να ανοίξουμε πόλεμο με τις μη χρήσιμες σκέψεις, αλλά να τις αφήνουμε να κυλούν αν δεν εξυπηρετούν σε κάτι το ουσιαστικό.

Ο ρέων νους είναι το μυστικό συστατικό για την επίτευξη της σκεπτικής ευεξίας, είτε σε ομαλές περιόδους της ζωής μας, είτε στις πιο προκλητικές, Και παρόλο που όλοι το επιζητούμε, δεν είναι και τόσο εύκολο να το επιτύχουμε στην πράξη.

Μέσω αυτού του διαλογισμού θα βοηθήσεις το μυαλό σου να μάθει πως να κυλάει, χωρίς να προσκολλάται σε όποιου τύπου σκέψεις. Είτε είναι ευχάριστες, είτε μη ευχάριστες, είτε αναλυτικές, είτε αφαιρετικές, με στόχο την αναζωογόνηση και την ευημερία του.

Εύχομαι ο διαλογισμός «Ρέων Νους» να γίνει η αφορμή να εντάξεις στο πρόγραμμα σου μικρά διαλείμματα ανάπαυσης από τις καλπάζουσες σκέψεις.

Άλλωστε, όταν το μυαλό αναπαύεται, δημιουργείται χώρος για φρέσκο, νέο υλικό σκέψεων που μπορεί να προσδώσει νέο αέρα στον τρόπο που λειτουργούμε!

Καλή Απόλαυση!

Επιστημονική βάση του διαλογισμού και του workbook:
Ψυχοδυναμικό Coaching, Γνωσιακό - Συμπεριφορικό Coaching, Brain Coaching & Mentoring 
Κατηγορία : αφηγηματικός καθοδηγούμενος διαλογισμός γνωστικής διάχυσης και interactive e-book

Κυκλοφορεί αποκλειστικά από το Compose a DreamLife και διανέμεται δωρεάν στα μέλη του.