ΣΤΟΧΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΜΕ 

«Η αριστεία δεν είναι ποτέ κάτι τυχαίο. Είναι πάντα το αποτέλεσμα υψηλής πρόθεσης, ειλικρινούς προσπάθειας και έξυπνης εκτέλεσης. Αντιπροσωπεύει την σοφή επιλογή μέσα από πολλές εναλλακτικές, όπου η επιλογή και όχι η τύχη, καθορίζουν τη μοίρα», είπε ο Αριστοτέλης.